Trets pedagògics

Línia pedagògica

Creiem que preparar els nostres alumnes per al futur consisteix en treballar amb ells l’autonomia personal, la capacitat d’organització i planificació dels aprenentatges, la capacitat de reflexió sobre l’entorn i la implicació en les activitats que es desenvolupen a l’aula. És per això que fem d’aquests objectius una de les bases de la nostra acció educativa. Amb aquest mateix objectiu, hem apostat per la metodologia de treball per racons a Educació Infantil i iniciem gradualment el treball per competències a Primària i a l’ESO.

Pensem que la base del aprenentatge està en l’esforç. Els nostres alumnes han d’ aprendre que esforç i treball no són elements negatius. Des de molt petits han d’ interioritzar que mitjançant l’esforç poden aconseguir molts objectius que desitgen, i sobretot han de sentir que allò que els proporciona més satisfacció no és el que ja els ve donat, és el que obtenen amb el seu treball i la seva il·lusió.

La formació no és només una qüestió d’escola, és la col·laboració de la família amb aquesta i perquè això sigui una realitat, la comunicació ha de ser una relació fluida i permanent entre ambdues parts.

Avui, al segle XXI, tenim les eines perquè aquesta comunicació sigui una realitat i ha de ser un dels trets de la nostra tasca.

 

Escola Seda

Tutoria

La tasca de seguiment i acompanyament dels alumnes és una feina que fan tots els membres de l’equip educatiu.

El tutor, des de la proximitat i la relació quotidiana, és, d’entre els membres de l’equip, l’encarregat de fer el seguiment, l’animació i la coordinació del grup-classe i fa de punt de referència per a la resta dels agents educatius, alhora que és l’enllaç entre l’escola i les famílies. És també l’encarregat del seguiment personal dels alumnes, tant pel que fa al vessant acadèmic com a la seva maduresa personal.

S’informarà els pares de tots aquells aspectes rellevants relacionats amb el creixement de l’alumne, el seu rendiment i integració.

Escola Seda

Tecnologies de la informació i de la comunicació

És una obligació de l’escola adaptar-se a la societat que vivim a cada moment. Per això ens plantegem, com a escola, treballar la incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació dins de les aules com una eina més a l’hora d’accedir als aprenentatges, al coneixement i a la comunicació, entre nosaltres i amb l’entorn. Ja des del primer curs d’Educació Infantil (P-3) els alumnes comencen el contacte amb aquestes tecnologies. Disposen a l’aula d’equipament TIC (ordinador multimèdia, connexió ADSL, projector, televisor, tablets, etc.) i dintre del seu horari escolar realitzen activitats a l’aula de informàtica de l’escola.

Idiomes

Anglès des de P-3
L’anglès comença ja a P-3 amb el personal de l’escola especialitzat en idiomes i quan arriba la Primària les hores curriculars (oficials) són incrementades en tots els cursos amb una hora setmanal per complementar l’aprenentatge de l’idioma. Més endavant, quan els alumnes arriben a l’ESO, també els idiomes tenen un tractament diferenciat, l’anglès continua potenciat tant a nivell d’optatives com a nivell de complementàries incrementant en alguns casos en 4 hores setmanals del temps oficial dedicat a l’idioma.

Anglès nadiu complementari
Projecte de Desdoblament de grups amb professor anglès nadiu dirigit als alumnes de tots els cursos de Secundària.

Anglès en àrees no lingüístiques (AICLE)
S’ha començat a afegir dues hores més d’anglès a P3, una dirigida per la especialista de Plàstica i l’altra especialista d’Educació Física. La idea és també seguir aquest sistema progressivament curs rere curs.

Francès
D’altra banda a partir de 1r d’ESO s’inicia l’estudi de la Llengua Francesa com una matèria optativa, amb 3 hores setmanals.

Escola Seda