Equip

Equip directiu

José Manuel Fernández Director
Alicia Ventura Cap d'estudis primària
Manuel Cobos Cap d'estudis secundària

Administració

Vanessa Alarcón Administració