Altres serveis

A l’escola oferim altres serveis com ara, servei d’orientació pedagògica, servei de desfibrilador, assegurança mèdica i plataforma Alexia.

LoreIpsum

Servei d'acollida

L’escola ofereix l’acollida matinal per a alumnes de P-3 fins a 6è de Primària, en horari de 7’45 fins les 9’00h.

Els alumnes,  poden jugar, dibuixar, pintar i fins i tot estudiar, llegir o aprofitar el temps per fer deures, ja que aquest servei està a càrrec d’un monitor del centre. Si els nens/es es mostren neguitosos, intranquils, es fa algun joc dirigit o una mica de relaxació per tal que a les 9’00h entrin a l’aula més relaxats.

En cas de pluja, accedeixen directament a les aules, on també hi son els tutors/es.

LoreIpsum

Espai Cardioprotegit

La nostra escola és un espai cardioprotegit. A la secretaria de l’escola està instal·lat un desfibril·lador (DEA), per donar assistència en cas necessari a una persona i del qual es dona avís als serveis d’emergència.

LoreIpsum

Alexia

Alexia és la plataforma que dona resposta a totes les necessitats de gestió, comunicació, ensenyament i aprenentatge del nostre centre educatiu.

Control d’assistència: Les famílies rebran diàriament per email la falta d’assistència o retard del seu fill/a donat el cas.

Avaluació: A l’etapa de la secundària, les famílies reben l’usuari per tal de veure el control de cada avaluació.

LoreIpsum

Servei d'orientació pedagògica

El servei de psicologia de l’escola consisteix en l’assessorament i orientació educativa en l’àmbit escolar. A més, al llarg del curs i coincidint amb el final de cada etapa, els alumnes d’infantil, primària i secundària realitzen una bateria de test que serveixen de guia i acompanyament de cara als propers anys.

Aquestes proves es lliuren amb els corresponents informes als pares i es duen a terme les reunions i/o entrevistes explicatives pertinents

LoreIpsum

Assegurança mèdica

Els pares paguen una assegurança per cada nen que inclou la (R.S.) responsabilitat civil i els accidents. Com totes les mútues l’assegurança té unes condicions determinades en quant a límits per accident com per a centres mèdics que es poden fer servir.

Protocol d’accidents

LoreIpsum

La Seda online

Tots els alumnes de l’escola disposen d’un email corporatiu @laseda.org que els serveix per poder accedir al Google Classroom.

Amb aquesta eina senzilla i molt intuïtiva, els alumnes poden fer arribar els seus treballs corresponents a cada classe virtual, unir-se a reunions o classes online, calendar, entre d’altres..

Tutorial funcionament

https://drive.google.com/file/d/1zCDqrbL3ZvJoyjwT74EaRM1kcqKHX-cV/view?usp=drivesdk