Reunions Inici de curs (canvis)

P3 26 de setembre 17’15
P4 24 de setembre 17’15
P5 3 d’octubre  17’15h
1r 23 de setembre 17’15h
2n 2 d’octubre 17’15h  canvi de data
3r 1 d’octubre 17’15h canvi de data
4t 8 d’octubre 17’15h
9 d’octubre 17’15h
10 d’octubre 17’15h
1eso 16 de setembre 17’45h
2eso 18 de setembre 17’45h
3eso 27 de setembre 17’45
4eso 4 d’octubre 17’45

® Escola Seda 2016. Tots els drets reservats.