Calendari recuperacions Secundària

RECUPERACIONS DE SETEMBRE 2018

Dilluns 3 

9-10’30h Matemàtiques

10’30-12’00h Socials/Ed. Cívica

12h-13’30h Català/ Ed. Física

 

Dimarts 4

9-10’30h Castellà/Biologia

10’30h- 12’00h Anglès/Física-Química

12’00h-13’30h Tecnologia / Plàstica/ Optativa

 

IMPORTANT: En alguns casos serà imprescindible presentar treball de recuperació. En altres representarà una part fonamental de la nota. L’absència de l’alumne en la data indicada significarà que no es recupera la matèria.

 

 

® Escola Seda 2016. Tots els drets reservats.