Eleccions al Consell Escolar

RENOVACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR                               CURS 2021-22

La renovació del Consell Escolar segueix un calendari i un procés preconfigurat pel Department d’Educació. En el nostre cas, la seqüència d’actuacions és la següent:

ACTUACIÓ DATA
1 Publicació i exposició de censos al taulell d’anuncis de l’escola (mares i pares, professorat, alumnes i PAS) Del 2 al 7 de novembre
2 Reclamacions al cens Del 3 al 5 de novembre
3 Publicació del cens definitiu 8 de novembre
4 Sorteig per designar els membres de les taules electorals dels sectors de Mares i pares i Alumnes El 10 de novembre a les 13:00 a Secretaria
5 Constitucions de meses electorals i comunicació de les designacions de membres 10 de novembre
6 Presentació de candidatures per ser membre del Consell Escolar presentant presencialment el full específic a la Secretaria del centre

 

Abans del 18 de novembre
7 Presentació de candidatura com a supervisor de les votacions del sector de Mares i pares Abans del 18 de novembre
8 Comunicació dels candidats a la comunitat educativa Del 19 al 23 de novembre
9 VOTACIONS

 

9.1. ALUMNES

 

9.3. MARES I PARES

 

 

Dimecres, 24, a les 10,30

 

Dimecres, 24 de novembre, de les 17:00 a les 18,30