Trets pedagògics

 Línia pedagògica

Creiem que preparar els nostres alumnes per al futur consisteix en treballar amb ells l’autonomia personal, la capacitat d’organització i planificació dels aprenentatges, la capacitat de reflexió sobre l’entorn i la implicació en les activitats que es desenvolupen a l’aula.  És per això que fem d’aquest objectius una de les bases de la nostra acció educativa. Amb aquest mateix objectiu, hem apostat per la metodologia de treball per racons a Educació Infantil i iniciem gradualment el treball per competències a Primària i a l’ESO.

Pensem que la base del aprenentatge està en l’esforç. Els nostres alumnes han d’ aprendre que esforç i treball no són elements negatius. Des de molt petits han de interioritzar que mitjançant l’esforç poden aconseguir molts objetius que desitgen, i sobretot han de sentir que allò que els proporciona més satisfacció no és el que ja els ve donat, és el que obtenen amb el seu treball i la seva il·lusió.

La formació no és només una qüestió del col·legi, és una col·laboració de la família i l’escola i perquè això sigui una realitat la comunicació ha de ser una relació fluida i permanent entre els dos actors. Avui, al segle XXI tenim les eines perquè sigui una realitat aquesta comunicació i ha de ser un dels trets de la nostra tasca.

Tutoria

La tasca de seguiment i acompanyament dels alumnes és una feina que fan tots els membres de l’equip educatiu.

El tutor, des de la proximitat i la relació quotidiana, és, d’entre els membres de l’equip, l’encarregat de fer el seguiment, l’animació i la coordinació del grup-classe i fa de punt de referència per a la resta dels agents educatius, alhora que és l’enllaç entre l’escola i les famílies. És també l’encarregat del seguiment personal dels alumnes, tant pel que fa al vessant acadèmic com a la seva maduresa personal.

S’informarà els pares de tots aquells aspectes rellevants relacionats amb el creixement de l’alumne, el seu rendiment i integració.

img_5918

Tecnologies de la informació i de la comunicació

És una obligació de l’escola adaptar-se a la societat que vivim a cada moment. Per això ens plantegem, com a escola, treballar la incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació dins de les aules com una eina més a l’hora d’accedir als aprenentatges, al coneixement i a la comunicació, entre nosaltres i amb l’entorn. Ja des del primer curs d’educació infantil (P-3) els alumnes comencen el contacte amb aquestes tecnologies. Disposen a l’aula d’equipament TIC (ordinador multimèdia, connexió ADSL, projector, etc.) i dintre del seu horari escolar realitzen activitats a l’aula de informàtica de l’escola.

47

41

Idiomes

ANGLÈS

És de tots coneguda la importància de les llengües estrangeres. És també per a nosaltres un motiu de preocupació i de permanent atenció.

 

ANGLÈS DES DE P-3

L’anglès comença ja a P-3 amb el personal del col·legi especialitzat en idiomes i quan arriba la primària les hores curriculars (oficials) són incrementades en tots els cursos amb una hora setmanal per complementar l’aprenentatge de l’idioma. Més endavant quan els alumnes arriben a l’ESO també els idiomes tenen un tractament diferenciat, l’anglès continua potenciat tant a nivell d’optatives com a nivell de complementàries incrementat en alguns casos en 4 hores setmanals del temps oficial dedicat a l’idioma.

 

Malgrat que s’ha posat a sobre la taula l’idea de fer una o més àrees en anglès, pel moment no ho considerem oportú donat que l’entorn dels nostres alumnes no és encara el més adient per a un ensenyament trilingüe. Pensem que primer hem de reforçar l’aprenentatge d’aquesta llengua per poder donar el salt cap a un ensenyament trilingüe progressiu. Fer-lo en aquest moment seria més una qüestió de màrqueting que una opció realment efectiva amb un òptim aprofitament de les àrees afectades.

ANGLÈS NADIU COMPLEMENTARI

Fa dos anys vam iniciar un projecte de Desdoblament de grups amb professor anglès nadiu dirigit als alumnes de Secundària. L’any passat va començar a 4t d’ESO i aquest curs ja tenen aquesta hora 3r i 4t d’ESO. La idea consisteix en principi en completar els 4 cursos de l’Educació Secundària.

ANGLÈS EN ÀREES NO LINGÜÍSTIQUES (AICLE)

D’altra banda, per l’altre extrem del sistema educatiu, enguany hem començat a afegir dues hores més d’anglès a P3, una dirigida per la pròpia tutora durant l’hora de Plàstica i l’altra pel professor d’Educació Física. La idea és també seguir aquest sistema progressivament curs rera curs.

FRANCÈS

D’altra banda a partir de 1r d’ESO s’inicia l’estudi de la Llengua Francesa com una matèria optativa, amb 3 hores per setmana.

p1150647

® Escola Seda 2016. Tots els drets reservats.