Organització de l’escola

Estructura acadèmica

El col·legi és un centre de titularitat privada concertat per la Generalitat de Catalunya. És un centre d’ensenyament d’una sola línia (un curs per nivell). S’imparteixen Educació infantil, Primària i Secundària obligatòria (ESO).

Equip de Govern

L’equip de govern està format per cinc persones i és l’encarregat de determinar les directrius i dur a terme les tasques necessàries per al correcte funcionament del centre. Té un caràcter bàsicament executiu.

Director – José Manuel Fernández Silva

Subdirector – Josep Gascón Miralles

Cap d’estudis de primària – Alicia Ventura i Rovira

Cap d’estudis de secundària – Manuel Cobos Ruiz

Coordinadora d’infantil – Eva Mompó Illan

img_0339

Secretaria i Administració del Centre

Vanessa Alarcón

Horari: Dilluns a dijous de 8’30h a 13h i de 15’00h a 18’30h Divendres de 8’30h a 18’00

Secre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consell Escolar

És un òrgan de representació encarregat de regular la vida del centre i d’aprovar o rebutjar les propostes del equip directiu. Aquest s’ha de reunir amb caràcter preceptiu una vegada cada trimestre.

3 representants de la titularitat
Alícia Ventura Rovira
Josep Gascón Miralles
Eva Mompó Yllán

1 director i president del consell
José Manuel Fernández

4 representants dels professors
Irene Vergara Batanás
Alberto Suárez Canseco
Tania Vargas Tejedo
Ana Sevillano Rodríguez

3 pares electes + 1 pare representante de l’AMPA
Estrella Lorenzo Gordillo
Mª José Garrido Copado
Artur Llobet Berenguer
Josep Antón Gómez Carreras (AMPA)

2 alumnes de l’ESO
Daniel Cabrera Solís

Carlos Martín Baca

1 representant del personal administratiu i de serveis, secretària del consell
Vanessa Alarcón Pérez

1 observador de l’Ajuntament
pendent assignació

img_1970

contacte representants dels pares: lasedaconsellescolar@gmail.com

 

Claustre de professors

Està format per la totalitat dels professors que exerceixen la seva activitat docent en el centre. Per a la seva operativitat es divideix en tres claustres:

Claustre Educació Infantil:
format pels professors d’infantil més els especialistes

Claustre de primària: format pels professors tutors de primària més els especialistes.

Claustre de secundària: format pels professors de secundària més els especialistes.

En arribar les avaluacions, els claustres es constitueixen en Juntes d’Avaluació on tots els professors aporten les seves opinions respecte a l’evolució acadèmica de cada un dels alumnes.

foto vane

® Escola Seda 2016. Tots els drets reservats.