Els nostres valors

Ideari

El fet que l’escola hagi estat creada per la iniciativa d’una empresa per a benefici dels seus treballadors i després mantinguda per la ferma voluntat d’un grup de mestres, ha marcat fins avui el seu ideari: el valor de la feina ben feta, de l’esforç com a vector cap a l’èxit professional, de l’autodisciplina i de la voluntat com a eina superadora de qualsevol obstacle, s’han unit a l’esperit humanista que emana de la nostra profunda convicció laicista basada en el respecte democràtic a totes les idees no totalitàries i a la formació de ciutadans i ciutadanes lliures i responsables.

El nostre projecte educatiu es vertebra des de tres pilars que han de ser bàsics: la convivèncias; el reconeixement de la diversitat dels nostres alumnes i la innovació.

 

Diversitat

Coneixem perfectament la gran diversitat d’alumnes que conformen les nostres aules i considerem aquest fet un element enriquidor pel centre. Volem ser sensibles a cadascuna de les realitats, respondre a les necessitats dels alumnes que ens trobem a les aules i de les famílies que formen part de la nostra comunitat educativa. És per això que dediquem una part important dels nostres recursos humans a treballar amb petits grups reduïts i individualment per a poder donar resposta a les necessitats de la major part dels nostres alumnes.

Convivència escolar

Apostem pel treball de la convivència. Per una banda, incorporem a la nostra tasca docent un treball explícit a nivell de coneixement i seguiment de les normes alhora que fem als alumnes més responsables de les seves accions fent-los coneixedors de les conseqüències dels seus actes. Paral·lelament, iniciem a les aules metodologies de treball en grup que ens permeten treballar la cohesió grupal, el sentiment de pertinença i desenvolupem habilitats socials que ens permeten assolir un bon clima de treball i convivència tant a les aules com a la resta del centre educatiu.

És important el fet de ser un col·legi petit moltes vegades pensem que quasi familiar, hi ha nissagues senceres (germans, cosins, pares, tiets i fins i tot avis) que hi són en aquest moment a l’escola o bé han sigut alumnes.

Hi ha professors que abans han estat alumnes del centre, hi ha professors que porten els seus fills a l’escola Tot això fa que l’escola tingui, potser una vida interna una mica diferent, és un canvi generacional constant, una evolució cap al futur però conservant allò, l’esperit que la va fer néixer.

Possiblement que molts d’aquests factors fan que el nivell de conflictivitat sigui mínim, pràcticament inexistent.

 

Innovació

L’escola és una realitat canviants perquè està formada per centenars d’éssers vius que evolucionen juntament amb societat en la qual estan immersos, la nostra escola no queda ancorada en el passat, però tampoc es llança amb alegria a un futur incert ple de frases de moda i expectatives no basades en fets reals amb dades objectives contrastades. Moltes vegades condicionats pels mitjans de comunicació i per la necessitat de millorar actuem amb la creença que qualsevol canvi serà millor. Molts corrents educatius han anat i vingut des que els col·legi va iniciar la seva marxa a la fi dels anys 50, d’algunes han quedat els records, d’unes altres algunes experiències positivies i de la majoria gens.

Nosaltres innovem en el dia a dia, en el tracte amb els alumnes, en la comunicació amb els pares, en la nostra forma d’ensenyar i els nostres objectius que s’adaptem a tot allò que ens envolta. Innovem en el propi concepte d’ensenyar. No necessitem posar-li nom al que fem perquè ja ho té: ensenyar.

Ensenyem eines i processos amb les quals els nostres alumnes puguin evolucionar i puguin descobrir tot allò que els envolta. Integrem la tecnologia dins de les nostres tasques quotidianes. Iniciem als nostres alumnes en el treball col·laboratiu. Realitzem projectes, però no ara (que estan de moda), des de fa molts anys.

Des de fa molt de temps fins als nostres dies s’ha treballat amb noves idees i nous sistemes, però sempre hem tingut present que quan uns pares decideixen portar els seus fills a la nostra escola no és perquè experimentem amb ells. Innovar és fer coses noves, però sense bandejar tot l’anterior, procurem integrar els nous elements que sorgeixen, tant a nivell tecnològic com a nivell pedagògic, fins i tot a nivell d’objectius. En els primers temps l’escola tenia que proporcionar a l’individu els coneixements, avui l’escola ha de proporcionar les eines perquè el propi individu a tràves del seu desenvolupament integral sigui capaç d’aconseguir els coneixements i ampliar-los.

Ens trobem en un moment especialment difícil, hem travessat ja el portarl del mon digital i de la comunicació global, es per això que tant la competència digital com la competència comunicativa són dos dels objectius prioritaris en la nostra escola.

 

 

 

® Escola Seda 2016. Tots els drets reservats.