Nou protocol de gestió de casos de covid-19

Algoritme de gestió de contactes en centres educatius

Segons el document Gestió de casos de covid-19 als centres educatius, actualitzat el 9​ de gener de 2021, davant la detecció d’un cas positiu, s’estableix un circuit de gestió de casos diferenciat en funció del tipus d’ensenyament, segons si es tracta d’un cas esporàdic o no, i si l’alumnat i professionals dels centres estan immunitzats o no immunizats.

No immunitzats:

  • No han passat la covid-19 en els últims 3 mesos.
  • No tenen la pauta de vacunació completa.

Immunitzats:

  • Tenen la pauta completa de vacunació i han passat 14 dies des de l’última dosi.
  • Han passat la covid-19 fa menys de 3 mesos (amb prova diagnòstica que ho confirmi).
  • Han passat la covid-19 fa més de 3 mesos i tenen subministrada una dosi fa ≥ 14 dies, independentment del tipus de vacuna.

A partir del dia 7 de febrer se suspèn la realització dels tests d’antígens (TAR) a l’alumnat d’educació infantil, primària i secundària i d’ensenyaments postobligatoris quan es produeixi un o diversos casos positius al grup de convivència estable  i la recomanació només es manté per a l’alumnat de centres d’educació especial i per al personal dels centres​d’educació infantil, primària i de centres d’educació especial.

 

Què cal recor​dar​

En cas de presentar simptomatologia compatible amb la covid-19, la persona afectada haurà de quedar-se a casa i posar-se en contacte amb el seu centre d’atenció primària o fer-se un TAR al domicili. En ​cas de ser positiva, haurà de fer un període d’aïllament de 7 dies i es podrà reincorporar al centre educatiu (sense necessitat d’una nova prova diagnòstica prèvia a la tornada), sempre que faci 3 dies que no presenta símptomes. ​

Educació infantil i d​’​educació primària

  • Des del dia 7 de febrer s’elimina la recomanació de realització de la prova TAR
  • ​De manera puntual, es podrà activar manualment l’autorització de TAR per a qualsevol alumne o alumna o docent si així ho indiquen els Serveis de Vigilància Epidemiològica​. ​​
  • En cas d’aparició d’un positiu al grup de convivència estable, es pot informar la família que l’alumne/a no ha de fer quarantena, però que ha d’estar atent a l ‘aparició de símptomes.

Realització de quarantena

Únicament s’indica fer la quarantena quan hi hagi 5 casos o més o un 20 % dels alumnes del grup que hagin donat positiu en un període de 7 dies.

Els alumnes immunitzats (amb pauta completa de vacunació o que hagin estat positius de covid-19 en els darrers 3 mesos) n’estan exempts i només fan la quarantena els alumnes no immunitzats del GCE.

Si un contacte estret té un resultat positiu al TAR, independentment del seu estat vacunal, passa a ser considerat cas i cal que iniciï el període d’aïllament.

La direcció del centre educatiu ha de lliurar una carta, a l’alumnat no immunitzat del GCE amb la indicació de fer la quarantena.​

  • En general, les cartes es lliuren o s’envien durant la setmana lectiva (de dilluns a divendres).
  • El període de quarantena és de 7 dies des del dia en què es lliura la carta.

 

Desconfinament

El desconfinament del cinquè cas positiu i de la resta d’infants no immunitzats del grup es fa el mateix dia. Els positius que hagin aparegut en dies anteriors, es desconfinen quan hagin complert la quarantena de 7 dies, sense haver d’esperar la resta del grup.

Educació secundària, batxillerat, FP i altres

Realització de quarantena​​

L’alumnat que sigui contacte estret i tingui pauta completa de vacunació, i també el que hagi tingut una infecció per covid-19 confirmada en els 90 dies previs a l’últim contacte amb el cas, no ha de fer quarantena. 

L’alumnat que sigui contacte estret i no tingui pauta completa de vacunació, o que no hagi tingut una infecció per covid-19 confirmada en els 90 dies previs a l’últim contacte amb el cas, ha​​ d’iniciar l’aïllament corresponent. ​

Si un contacte estret té un resultat positiu al TAR o a la PCR, independentment del seu estat vacunal, passa a ser considerat cas i cal que iniciï el període d’aïllament.

 

 

Us fem arribar diversos documents relacionats amb el nou protocol de gestió de casos covid-19 als centres educatius.

gestio-quarantenes-tar-entorn-escolar

Què has de fer si dones positiu en un TAR

Us informem que davant la millora de l’escenari epidemiològic, a partir del proper dilluns 7 de febrer se suspèn la realització dels tests d’antígens a l’alumnat d’educació infantil, primària i secundària i d’ensenyaments postobligatoris quan es produeixi un cas positiu al grup de convivència estable.

Tot i així, es mantindrà el test per a l’alumnat de centres d’educació especial i per al professorat d’educació infantil, primària i de centres d’educació especial, i puntualment per als casos que així ho indiquin els serveis de vigilància epidemiològica.