NORMATIVA BÀSICA DE CONVIVÈNCIADEL CENTRE

Ed. Infantil:

 • Recordeu que els nens han de venir sols des de la porta.
 • Preguem als pares que siguin puntuals a l’hora d’entrada a l’escola i de recollir els seus fills per tal d’evitar l’angoixa del nen que es queda esperant.
 • Tots els nens han d’esmorzar abans de sortir de casa. A l’escola poden portar un suc, fruita, galetes o un petit entrepà.
 • No està permès menjar llaminadures ni snacks (patates, gantxitos…)
 • Tots els dilluns han de dur la bata neta. No oblideu marcar-la amb el nom.
 • Tots els nens es posaran la bata a classe.
 • Els dies d’Educació Física cal portar el xandall posat de casa i calçat esportiu amb velcro.
 • Per realitzar qualsevol sortida han de portar el xandall i motxilla de l’escola i per dinar evitarem portar carmanyoles.
 • Quan comenci el fred, recordeu que heu de marcar l’abric i posar-li una cinta per penjar-lo.
 • ELS DIES DE PLUJA els nens no han de portar paraigües, els pares, mares… hauran d’entrar fins a l’aula a deixar i recollir els seus fills/es.
 • No es poden portar joguines a l’escola
 • No es poden portar les ungles pintades
 • No es poden portar samarretes de clubs de fútbol, sobretot després d’una celebració.

Ed. Primària

 • No es pot jugar amb pilotes de futbol o similars a la pista de bàsquet.
 • No es podrà jugar amb pilota en cap de les dues porteries del camp de futbol a les hores d’entrada i sortida de l’escola.
 • Els alumnes que es quedin a dinar no podran sortir d l’escola sota cap concepte durant les hores de menjador.
 • No es pot jugar a les escales d’accés a la terrassa ni a la terrassa.
 • És obligatori portar el xandall els dies d’Educació Física i a les excursions si el professor no diu el contrari.
 • No es poden portar joguines a l’escola.
 • S’han de respectar les hores d’entrada i sortida per tal d’evitar que s’alteri el ritme de les classes.
 • Només s’administraran medicaments quan sigui imprescindible i en aquest cas amb autorització signada del pare/mare.
 • No es poden portar samarretes de clubs de fútbol, sobretot després d’alguna celebració
 • No es pot venir a l’escola amb smartphones o dispositius similars
 • La roba esportiva ha d’anar marcada amb el nom del nen/a.

 

Ed. Secundària

 • És imprescindible presentar justificant escrit per un retard o una falta d’assistència. És igualment necessari quan un alumne hagi de sortir de l’escola abans de l’hora normal.
 • S’han de respectar tant les instal·lacions com el mobiliari de l’escola. L’alumne causant d’algun desperfecte serà el responsable de la reparació o substitució que sigui necessària.
 • A l’hora del pati només poden romandre alumnes a l’aula si hi ha un professor present.
 • No es permet estar a l’escola amb roba o elements que puguin cridar l’atenció.
 • No es poden portar objectes susceptibles d’ésser perillosos, com navalles, tisores amb punxa, ganivets, etc…
 • A classe no es pot menjar ni beure, ni mastegar xiclet o llaminadures
 • No es pot sortir de l’escola durant les hores de classe (ni a les hores del menjador els alumnes que es quedin a dinar) sense justificant per cap concepte i sempre ha de venir un adult a buscar a l’alumne
 • Només els alumnes que realitzin activitats extraescolars podran quedar-se a l’escola després del final de les classes.
 • Els dies de pluja les entrades i sortides es realitzaran per la porta d’entrada principal de l’escola.

® Escola Seda 2016. Tots els drets reservats.