Ajuts de menjador escolar curs 2019-2020

Us informem que amb data 23 d’abril de 2019 s’ha aprovat,  les BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR ADREÇATS A ALUMNAT D’ENSENYAMENTS OBLIGATORIS I DE SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL DE CENTRES EDUCATIUS SUFRAGATS AMB FONS PÚBLICS PER AL CURS 2019-2020 DE LA COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT, d’acord amb els criteris establerts pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Els criteris del curs escolar 2019-2020 són molt similars a la convocatòria del curs passat, excepte una petita modificació en els llindars econòmics familiars.

Model de sol·licitud:

http://www.colelaseda.com/wp-content/uploads/2019/04/Sol%C2%B7licitud-ajut-menjador-2019-2020.pdf

 

Informació, documentació, llindars econòmics…

http://www.colelaseda.com/wp-content/uploads/2019/04/Ajuts-menjador-19-20.pdf

 

El termini per a la presentació de sol·licituds serà fins el dia 20 de maig de 2019.

® Escola Seda 2016. Tots els drets reservats.